Základní doporučení k používání hliníkových žebříků

 • Žebříky, které  jsou od výrobce vybaveny stabilizační patou, dodáváme z transportních důvodů v takovém provedení, že tato pata je demontovaná.  Před prvním použitím je nutné ji namontovat!
 • Žebříky jsou konstruovány pro určitý typ namáhání. Nelze je tedy používat jako závěsné nebo k přemostění!
 • Příčky žebříků jsou testovány na mezní zatížení 150 kg. Po žebříku nesmějí být vynášena/snášena břemena přesahující hmotnost 15 kg.
 • Pokud jste si zakoupili univerzální (kloubový) žebřík, pamatujte na to, že klouby jsou testované na zatížení 120 kg na pár. V žádném případě je nepřetěžujte. Těmto kloubům nesvědčí přílišná prašnost, písek atd., které mohou znemožnit jejich správnou funkci.
 • U žebříků, které nabízejí schodišťovou úpravu je třeba dbát na správné uchycení pohyblivého spojení k nosné příčce.  Obecně lze takto vyrovnávat výškový rozdíl asi 1 metr.
 • Pokud jste si zakoupili kombinaci žebřík – lešení, upozorňujeme Vás, že plošinu je možno zatížit až po zajištění bočními stabilizačními vzpěrami a lešení musí stát na zpevněném podkladu. Plošinu nikdy nepřetěžujte a nemontujte ji výše než umožňují plastové omezovače! Porušujete tím pravidla bezpečnosti práce a snižujete i stabilitu a nosnost konstrukce!
 • V případě používání žebříku v nezpevněném terénu (zahrada) doporučujeme objednání přídavných stabilizačních  hrotů. Pro další specifické požadavky na používání žebříků Vás odkazujeme na naší nabídku příslušenství. Kompletní nabídku najdete na naší internetové adrese www.zebriky-hlinikove.cz.

Bezpečnost hliníkových žebříků

Dbejte základních pokynů uvedených na piktogramech (nálepka na boku)
 • Každý vícedílný žebřík má samolepící etiketou označenu poslední příčku ( Letzte Standsprosse nebo nálepku STOP) , kterou můžete použít. Nikdy nestoupejte výše!  Pokud by snad tato nálepka chyběla, platí pravidlo, že můžete vystoupat 80 cm od horního okraje žebříku!
 • Všichni výrobci jejichž žebříky nabízíme výslovně zakazují jakékoliv konstrukční úpravy žebříků!
 • Dodržujte vždy předepsaný úhel sklonu 75o a nestavte žebřík na mokré a mastné plochy!
 • Při výstupu na plošinu by měl žebřík přesahovat minimálně 110 cm nad okraj nástupní/výstupní plošiny!
 • Na žebříku smí být současně pouze jedna osoba!
 • Na žebříku je zakázáno pracovat s pneumatickými zařízeními nebo řetězovými pilami!
 • Před vstupem na žebřík  zkontrolujte neporušenost zajišťovacích popruhů (pokud je jimi žebřík vybaven) a u výsuvných dílů zajištění polohy bezpečnostním zachytávačem=zámkem!
 • Vyvarujte se dotyku žebříku s předměty, které jsou připojeny na elektrický rozvod!

článek převzat z internetových stránek společnosti Contia Trading s.r.o.
ajax_load
ajax_load